Kwaliteitseisen UWV

Aan welke eisen moeten de audits voldoen?

  • De resultatenaudit moet voldoen aan de eisen die in uw contract en het Inkoopkader staan. Het auditbedrijf toetst of u voldoet aan de door ons gestelde eisen. Daarnaast controleren wij jaarlijks of u voldoet aan de minimale eisen voor prestaties van plaatsing, het succespercentage en de doorlooptijden.
  • De klantenaudit moet voldoen aan de eisen in het document Eisen UWV uitvoering klantenaudit. De auditor of het onderzoeksbureau moet gebruikmaken van de Vragenlijst klantenaudit UWV.
  • Het klanttevredenheidsonderzoek moet voldoen aan de eisen in het document Eisen UWV uitvoering klanttevredenheidsonderzoek. Het onderzoeksbureau moet gebruikmaken van de Vragenlijst klanttevredenheidsonderzoek UWV.