Samenwerking in de arbeidsmarktregio’s

Samenwerking met WerkgeversServicepunten

In de meeste arbeidsmarktregio’s voeren gemeenten, Sociale werkbedrijven en UWV de werkgeversdienstverlening uit in een WerkgeversServicepunt. Sommige regio’s hebben 1 centraal WerkgeversServicepunt, andere regio’s werken met verschillende lokale of subregionale vestigingen. Werkgevers kunnen terecht op het WerkgeversServicepunt in hun arbeidsmarktregio voor hulp bij het invullen van vacatures en vragen over ontwikkelingen in de arbeidsmarkt. De dienstverlening van UWV is er vooral op gericht om langdurig werklozen, ouderen en mensen met een ziekte of handicap aan werk te helpen.

Naast de 35 regionale WerkgeversServicepunten is er 1 landelijk WerkgeversServicepunt, voor grote landelijke werkgevers.