Wettelijke diensten

Indicatie ernstige scholingsbelemmeringen

Wat is de rol van de gemeente?

De gemeente beoordeelt eerst of de opleiding die de burger wil volgen, in zijn re-integratietraject past. En de gemeente beoordeelt of de opleiding zijn kansen op de arbeidsmarkt vergroot. Als dat volgens de gemeente zo is, dan bekijkt de gemeente of de burger voldoet aan de voorwaarden om een Indicatie ernstige scholingsbelemmeringen bij UWV aan te kunnen vragen.

De gemeente stemt alleen in met een aanvraag door de burger bij UWV als hij aan deze voorwaarden voldoet:

  • Hij is 18 jaar of ouder;
  • Hij ontvangt van UWV geen uitkering en krijgt geen ondersteuning bij zijn re-integratie;
  • Hij bezit geen mbo-diploma niveau 2 of hoger.

Voldoet de burger aan alle voorwaarden, dan geeft de gemeente aan de burger een schriftelijke verklaring waarin staat, dat de gemeente instemt met de aanvraag voor een Indicatie ernstige scholingsbelemmeringen. De burger heeft deze verklaring nodig om bij UWV de indicatie aan te kunnen vragen.