Indicatie of advies aanvragen

U kunt de volgende diensten aanvragen:

  • een Indicatie banenafspraak;
  • een Participatieadvies (alleen in combinatie met een Indicatie banenafspraak);
  • een Advies indicatie beschut werk;
  • een Advies medische urenbeperking;
  • een Loonwaardebepaling
  • een Consult arbeidsdeskundige (AD);
  • een Consult verzekeringsarts (VA);
  • een Sociaal Medisch Advies;
  • een Advies studietoeslag.

Gebruik voor het aanvragen van bovengenoemde diensten het formulier Aanvraag Indicatie of Advies (Participatiewet).

U vult het formulier in en stuurt het naar het adres dat op het formulier staat. In het formulier leest u welke stukken u eventueel moet meesturen.