Heeft u een Indicatie banenafspraak voor een burger aangevraagd? Dan beslist UWV of hij deze indicatie krijgt. De gemeente, de burger voor wie u de indicatie heeft aangevraagd of de werkgever kunnen hiertegen bezwaar maken bij UWV.