Het kan zijn dat u het niet eens bent met onze beslissing. Dan is het mogelijk om bezwaar te maken. Is een burger het niet eens met een beslissing die u als gemeente heeft genomen op basis van ons advies? Dan kunt u ons vragen om dat advies te heroverwegen. U vraagt dan een bezwaaradvies aan. 

Hieronder leest u wanneer u bezwaar kunt maken en wanneer u een bezwaaradvies kunt aanvragen.