Vraagt u een aanvullende dienst aan bij UWV? Dan zijn daarop bepaalde werkafspraken van toepassing. Welke werkafspraken dit zijn, leest u in het document Werkafspraken aanvullende diensten. Hierin staan onder andere afspraken over:

  • tarieven
  • aanvraagproces
  • facturering en betaling
  • aansprakelijkheid