Aanvullende diensten

Werkafspraken aanvullende diensten

Vraagt u een aanvullende dienst aan bij UWV? Dan zijn daarop bepaalde werkafspraken van toepassing. Welke werkafspraken dit zijn, leest u in het document Werkafspraken aanvullende diensten. Hierin staan onder andere afspraken over:

  • tarieven;
  • aanvraagproces;
  • facturering en betaling;
  • aansprakelijkheid.