Uitvoering werkvoorziening visueel beperkten naar UWV

geplaatst op 02 januari 2024

Vanaf 1 januari 2024 voert UWV werkvoorzieningen uit voor burgers met een visuele beperking die onder de Participatiewet vallen en die gaan werken of al aan het werk zijn. Wij nemen de uitvoering over van gemeenten.

Alle expertise centraal

Voor mensen met een visuele beperking (blinden en slechtzienden) is vaak gespecialiseerde expertise nodig. Daarom is de uitvoering van werkvoorzieningen voor deze doelgroep gecentraliseerd en door gemeenten overgedragen aan UWV. Mensen met een visuele beperking die onder de Participatiewet vallen, kunnen vanaf 1 januari een werkvoorziening bij ons aanvragen. Gemeenten kunnen dit ook doen voor hun inwoners die aan de voorwaarden voldoen. Voorbeelden van werkvoorzieningen zijn een chauffeursdienst, een voorleeshulp en hulpmiddelen zoals een brailleleesregel.

Overgangsregeling

Als iemand met een visuele beperking eerder een werkvoorziening van de gemeente heeft gekregen, dan nemen wij de voorziening over op het moment dat deze moet worden vervangen, verlengd of gewijzigd. Een door de gemeente verstrekte werkvoorziening die kapot is gegaan, repareren wij als deze het eigendom van de burger is. Als de gemeente de voorziening in bruikleen gaf aan de burger, dan loopt de reparatie via de gemeente zolang de bruikleenperiode duurt.

Neem contact op voor overdracht lopende vervoersvoorziening

Het is belangrijk dat de overdracht van een lopende vervoersvoorziening van de gemeente naar UWV goed op elkaar aansluit. De gemeente zet de voorziening daarom voort tot deze volledig is overgedragen aan UWV. Wij vragen gemeenten om in geval van een lopende vervoersvoorziening contact met ons op te nemen.

Meer informatie voor gemeenten over werkvoorzieningen voor burgers met een visuele beperking

Heeft u gevonden wat u zocht? Ja Nee, terug naar zoekresultaten

sluiten