U maakt gebruik van een oude browser. Update uw browser om optimaal gebruik te maken van uwv.nl.

Doorontwikkeling Polisadministratie tot BLAU opgeschort

geplaatst op 09 juni 2016

De Basisregistratie Lonen, Arbeids- en Uitkeringsverhoudingen (BLAU) is één van de oorspronkelijke voorziene basisregistraties. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft de baten, lasten en wenselijkheid van BLAU tegen elkaar afgewogen. Uit deze afweging, waarin ook het advies van afnemers is meegenomen, is de beslissing genomen om de doorontwikkeling van BLAU voorlopig op te schorten.

Afnemers gematigd positief over BLAU

Het Kernteam Loonaangifteketen heeft begin 2015 uitgesproken dat BLAU alleen wenselijk is als afnemers van gegevens hier daadwerkelijk mee gediend zijn en de afnemers BLAU ook daadwerkelijk als basisregistratie gaan gebruiken. Daarom heeft in het najaar van 2015 een drietal bijeenkomsten met afnemers plaatsgevonden waarin de wenselijkheid, de baten en lasten van BLAU en het advies van de afnemers over BLAU op de agenda stonden. Vastgesteld is dat afnemers gematigd positief tegenover BLAU stonden. De uitkomst is vervolgens aangeboden aan SZW.

Verbeteren en optimaliseren Polisadministratie

SZW heeft, op basis van deze uitkomst, alle voor- en nadelen afgewogen en besloten om de doorontwikkeling van de Polisadministratie tot BLAU voorlopig op te schorten. Het ministerie is van mening dat het op dit moment de voorkeur heeft om de beperkte ICT-capaciteit bij UWV in te zetten op het verder verbeteren en optimaliseren van de huidige Polisadministratie. Hierbij geldt dat op het moment dat een verdere uniformering en harmonisering van inkomstenbegrippen binnen de sociale zekerheids- en loonbelastingswetgeving zijn gerealiseerd, alsnog kan worden bezien of de doorontwikkeling van BLAU tot meerwaarde leidt.

Heeft u gevonden wat u zocht? Ja Nee, terug naar zoekresultaten

sluiten