Het doelgroepregister

In het doelgroepregister (pdf, 1003 kB) staan gegevens van alle personen die onder de banenafspraak vallen. U kunt in het werkgeversportaal nagaan of een sollicitant of werknemer in het doelgroepregister is opgenomen. Wilt u weten welke financiële regelingen er voor u zijn, bekijk dan de advieswijzer doelgroepregister.

Let op: bekijk het doelgroepregister regelmatig zodat u altijd de meest actuele informatie ontvangt wanneer u gegevens opvraagt. Wij krijgen de gegevens namelijk van derden en deze gegevens worden periodiek geactualiseerd. Om de privacy van mensen in het register te beschermen, kan alleen gericht worden opgevraagd of uw werknemer, sollicitant, uitzendkracht of gedetacheerde werknemer in het register is opgenomen. Er wordt geen andere informatie gegeven.

Doelgroepregister maar geen banenafspraak

Er zijn ook mensen die wel in het doelgroepregister staan, maar niet vallen onder de banenafspraak. Zij tellen wel mee als de quotumregeling ingaat. Het gaat om mensen die:

  • alleen met een voorziening (hulp, hulpmiddelen en regelingen) het wettelijk minimumloon kunnen verdienen, én;
  • een ziekte of handicap hebben die is ontstaan voor hun 18e verjaardag of tijdens hun studie.

Wilt u weten of uw werknemer, sollicitant, uitzendkracht of gedetacheerde werknemer in het doelgroepregister staat? U kunt dit via het werkgeversportaal op 2 manieren opvragen. Met zijn burgerservicenummer of met uw loonheffingennummer.

Opvragen registratie doelgroepregister