Vergoeding voorzieningen werkgever

Een werkgever kan een vergoeding voor voorzieningen krijgen als hij een werknemer met een WAO-, WIA- of Wajong-uitkering in dienst neemt of heeft.

Maakt een werkgever extra kosten waardoor deze werknemer kan werken? Dan kan hij een vergoeding aanvragen voor niet-meeneembare aanpassingen op de werkplek of in het bedrijf. De werknemer kan zelf een vergoeding voor meeneembare hulpmiddelen aanvragen.

Om welke voordelen en vergoedingen gaat het?

U kunt de volgende voordelen en vergoedingen krijgen:

  • Vergoeding voor aanpassingen aan de werkplek.
  • Een mobiliteitsbonus bij ziekte of handicap: als u een werknemer met een WAO-, WIA- of Wajong-uitkering in dienst neemt kon u korting op de premies voor werknemersverzekeringen toepassen. U kunt de mobiliteitsbonus maximaal 3 jaar krijgen.

Let op: vanaf 1 januari 2018 vervangt het loonkostenvoordeel (LKV) deze regeling. U kunt over de periode van 1 januari 2015 tot en met 31 december 2017 misschien nog een mobiliteitsbonus krijgen. U betaalt dan minder premie. U past de korting van die mobiliteitsbonus zelf toe via de aangifte loonheffingen bij de Belastingdienst.

U kunt de mobiliteitsbonus bij ziekte of handicap voor de periode tot en met 31 december 2017 nog toepassen voor de volgende werknemers:

  • Werknemers voor wie u van 1 januari 2015 tot en met 31 december 2017 loondispensatie ontving: maximaal 3 jaar een premiekorting van maximaal € 3.500 per jaar.
  • Werknemers met een WIA-uitkering die tussen 1 januari 2015 en 1 januari 2018 bij u in dienst kwamen: maximaal 1 jaar een premiekorting van maximaal € 7.000 per jaar.
  • Werknemers die onder de banenafspraak vallen: maximaal 3 jaar een premiekorting van maximaal € 2.000 per jaar bij een werkweek van 36 uur.

Informatie over de mobiliteitsbonus

BelastingTelefoon, 0800 – 05 43 (gratis).

U kunt een Ziektewet-uitkering krijgen als uw werknemer ziek wordt en hij korter dan 5 jaar geleden een WIA-uitkering heeft gekregen.

Voor de werknemer zijn er voorzieningen die hij zelf kan aanvragen.

Aanvragen vergoeding voorziening werkgever