Tegemoetkoming arbeidsongeschikten

Betaling van de tegemoetkoming

Degene die recht heeft op de tegemoetkoming krijgt deze elk jaar automatisch op zijn rekening. Hij hoeft hier niets voor te doen.

Ook werknemers aan wie u als werkgever de uitkering betaalt, ontvangen vanaf nu de Tegemoetkoming arbeidsongeschikten rechtstreeks van UWV en niet meer via u als werkgever. Wij betalen de tegemoetkoming eind september. U en uw werknemer hoeven hier niets voor te doen. Via een extra betaalspecificatie in september zien werknemers dat zij de tegemoetkoming hebben ontvangen. Meer over de tegemoetkoming kunnen zij lezen op uwv.nl/tegemoetkoming.