Een proefplaatsing is bedoeld voor werknemers met een:

  • WAO-uitkering
  • WIA-uitkering (WGA)
  • WAZ-uitkering
  • Wajong-uitkering (met arbeidsvermogen)
  • Ziektewet-uitkering
  • WW-uitkering
  • IOW-uitkering

In aanmerking komen werknemers die moeilijk werk vinden en bij wie de werkgever twijfelt of zij geschikt zijn voor de functie.

Na toestemming van UWV werkt de werknemer 2 maanden met behoud van uitkering. De werkgever hoeft dan geen loon te betalen. Deze periode is net zo lang als de maximale proeftijd aan het begin van een dienstverband. Vaak is dit genoeg om te bekijken of de werknemer geschikt is. Na een proefplaatsing mag de werkgever geen proeftijd meer afspreken met de werknemer.

Tijdelijke regeling voor mensen zonder arbeidsvermogen

Heeft UWV beoordeeld dat uw werknemer nu en in de toekomst geen arbeidsvermogen heeft? Ook dan kan een proefplaatsing worden aangevraagd. Op Toch werken met IVA of Wajong zonder arbeidsvermogen leest u hierover meer.

Let op in de volgende situaties:

  • U bent werkgever in de sector Overheid en Onderwijs en uw (ex-)werknemer heeft een WW-uitkering. Dan moet deze (ex-)werknemer voordat de proefplaatsing start toestemming aan UWV vragen.
  • U bent eigenrisicodrager voor de Ziektewet en de WGA en uw (ex-)werknemer kan een proefplaatsing krijgen. Dan is toestemming van UWV niet nodig. U moet wel toestemming geven voor de proefplaatsing.
  • U bent werkgever in de sector Transport. Dan is het goed om te weten dat een chauffeur in het Beroepsgoederenvervoer geen proefplaatsing kan krijgen. Tijdens een proefplaatsing is de werknemer namelijk nog niet in dienst. De kandidaat kan daardoor niet de werkgeversverklaring laten zien die de branche voor een chauffeur Beroepsgoedervervoer verplicht stelt.

Heeft u vragen over een lopende proefplaatsing? Neem dan contact op met het werkgeversservicepunt.

Aanvragen proefplaatsing