Mobiliteitsbonus bij ziekte of handicap

Een mobiliteitsbonus bij ziekte of handicap is een korting op de premies voor werknemersverzekeringen. Of een vrijstelling van deze premies. Een werkgever kon maximaal 3 jaar lang een mobiliteitsbonus krijgen als hij een werknemer met een ziekte of handicap in dienst neemt.

Let op: vanaf 1 januari 2018 vervangt het loonkostenvoordeel (LKV) deze regeling. U kunt over de periode van 1 januari 2015 tot en met 31 december 2017 misschien nog een mobiliteitsbonus krijgen. U betaalt dan minder premie. U past de korting van de mobiliteitsbonus zelf toe via de aangifte loonheffingen bij de Belastingdienst.

U kunt de mobiliteitsbonus bij ziekte of handicap voor de periode tot en met 31 december 2017 nog toepassen voor de volgende werknemers:

  • Werknemers voor wie u van 1 januari 2015 tot en met 31 december 2017 loondispensatie ontving: maximaal 3 jaar een premiekorting van maximaal € 3.500 per jaar.
  • Werknemers met een WIA-uitkering die tussen 1 januari 2015 en 1 januari 2018 bij u in dienst kwamen: maximaal 1 jaar een premiekorting van maximaal € 7.000 per jaar.
  • Werknemers die onder de banenafspraak vallen: maximaal 3 jaar een premiekorting van maximaal € 2.000 per jaar bij een werkweek van 36 uur.

Informatie over de mobiliteitsbonus

Voor informatie over de voorwaarden, de hoogte en de verrekening van de mobiliteitsbonus kunt u bellen met de BelastingTelefoon, 0800 – 05 43 (gratis).