Jobcoach

Aanvragen subsidie interne jobcoach

Heeft u een werknemer in dienst met een langdurige ziekte of handicap? En heeft hij begeleiding nodig van een interne jobcoach voor de uitvoering van zijn werk? Dan kunt u hiervoor subsidie aanvragen met het formulier ‘Aanvraag subsidie interne jobcoach’ en het formulier ‘Gegevens werknemer interne jobcoach’.

Vraag de subsidie op tijd aan. Wij kunnen de subsidie maximaal 4 weken voor de datum waarop wij de aanvraag hebben ontvangen, met terugwerkende kracht laten ingaan.

Begeleidingsplan

Op het formulier ‘Gegevens werknemer interne jobcoach’ vormen uw antwoorden op de vragen over begeleiding het begeleidingsplan. Dat betekent dat u hiermee motiveert waarom uw werknemer interne jobcoaching nodig heeft en wat het doel is van het inzetten van een interne jobcoach.

Geef daarom zo uitgebreid mogelijk antwoord op de vragen in het formulier. Zo voorkomt u dat wij u om meer toelichting moeten vragen en uw aanvraag wordt vertraagd.

Bespreek het met uw werknemer

Wilt u uw werknemer graag ondersteunen met een interne jobcoach? Bespreek dit dan eerst met deze werknemer. U kunt alleen subsidie aanvragen als uw werknemer ermee instemt.

De subsidie

De subsidie voor een interne jobcoach vraagt u eerst voor 1 jaar aan. Na dit jaar kunt u maximaal 2 keer opnieuw subsidie voor een 1 jaar krijgen. We betalen nooit langer subsidie dan het dienstverband duurt.

U krijgt de subsidie als een voorschot. Na afloop van de periode beoordelen wij of de werknemer de hele periode bij u in dienst is geweest. Als dat zo is, dan wordt de subsidie definitief. Maar als de werknemer niet meer bij u in dienst is, dan moet u het te veel betaalde voorschot terugbetalen. Het is daarom belangrijk dat u wijzigingen doorgeeft met het formulier Wijzigingen doorgeven als u subsidie ontvangt voor een interne jobcoach.

Aanvragen subsidie interne jobcoach Invullen gegevens werknemer bij begeleiding door interne jobcoach