Wilt u voor uw werknemer met een langdurige ziekte of handicap subsidie voor een interne jobcoach aanvragen? Vul dan het formulier ‘Aanvraag subsidie interne jobcoach’ in. Vul voor iedere werknemer een apart formulier in.

Let op: Vraag de subsidie op tijd aan. Wij kunnen de subsidieperiode namelijk niet eerder in laten gaan dan 4 weken voor de aanvraagdatum.

Begeleidingsplan

Op het aanvraagformulier vragen wij welke problemen uw werknemer tegenkomt in het werk. En wat de interne jobcoach doet om deze problemen op te lossen. Uw antwoorden op deze vragen vormen het begeleidingsplan.

Op basis van het begeleidingsplan onderzoeken we of u in aanmerking komt voor de subsidie. Onze arbeidsdeskundige onderzoekt samen met u of interne jobcoaching de problemen die uw werknemer tegenkomt weg kan nemen. Bij vervolgaanvragen bekijken we of (een deel van) de problemen zijn opgelost.

Aanvragen subsidie interne jobcoach

Subsidie als voorschot

Komt u in aanmerking voor de subsidie, dan krijgt u die als voorschot. Na de subsidieperiode beoordelen wij of aan de volgende 2 voorwaarden is voldaan:

  • Uw werknemer is de hele subsidieperiode bij u in dienst geweest.
  • Uw werknemer heeft het aantal uren gewerkt dat bij het geven van de subsidie is afgesproken.

Als dit niet het geval is, dan kan het zijn dat u geld moet terugbetalen. Het is daarom belangrijk dat u wijzigingen op tijd doorgeeft met het formulier Wijzigingen doorgeven als u subsidie ontvangt voor een interne jobcoach.