Mijn werknemer is ziek rond haar zwangerschap

Ziek door zwangerschap of bevalling

Voor verlofperiode: na 24 weken zwangerschap

Wordt uw zwangere werknemer ziek vóór haar verlofperiode? Of zegt haar arts dat zij rust moet nemen? Dan kunt u voor haar een Ziektewet-uitkering aanvragen.

Uw werknemer krijgt de uitkering vanaf de eerste werkdag waarop zij ziek is. De uitkering is 100% van het dagloon. Zij krijgt deze tot de dag dat zij weer beter is of tot het begin van haar zwangerschapsuitkering. Is uw werknemer ziek op het moment dat haar zwangerschapsuitkering begint? Dan hoeft u haar niet beter te melden. De Ziektewet-uitkering stopt dan automatisch.

Aanvragen Ziektewet-uitkering
Vroeggeboorte of overlijden baby

Is de zwangerschap na 24 weken beëindigd door een vroeggeboorte of is de baby bij de bevalling overleden? Dan heeft uw werknemer vanaf de dag daarna recht op een zwangerschapsuitkering. De uitkering duurt 16 weken. Vraag de uitkering aan via het werkgeversportaal of met het formulier ‘Aanvraag WAZO-uitkering’. Geef bij de aanvraag aan dat het om een bijzondere situatie gaat.

Aanvragen WAZO-uitkering