Is uw zwangere werknemer ziek door haar zwangerschap vóór haar verlofperiode? Of zegt haar arts dat zij rust moet nemen? Dan kunt u voor haar een Ziektewet-uitkering aanvragen.

Uw werknemer krijgt de uitkering vanaf haar eerste ziektedag. Dat is de eerste werkdag waarop zij ziek is. De uitkering loopt door tot de dag dat zij weer beter is of totdat haar zwangerschapsverlof en –uitkering begint. De uitkering is 100% van het dagloon.

Aanvragen Ziektewet-uitkering
Zwangerschap voortijdig geëindigd

Als uw werknemer een miskraam of abortus krijgt in de eerste 24 weken van haar zwangerschap en zich ziek meldt bij u, heeft zij recht op een Ziektewet-uitkering. Zij krijgt dan geen zwangerschapsuitkering. Meld de miskraam of abortus bij de aanvraag voor de Ziektewet-uitkering.