Mijn medewerker is zelfstandige en zwanger (ZEZ)

Verlof en ZEZ-uitkering voor zelfstandige

Aanvraag ZEZ-uitkering

Een zelfstandige vraagt de uitkering aan met het formulier Aanvraag ZEZ-uitkering voor zwangere zelfstandigen. Ze verstuurt de aanvraag op zijn vroegst wanneer zij 24 weken zwanger is, maar uiterlijk 2 weken voordat haar zwangerschapsverlof ingaat. Bij de aanvraag stuurt zij een zwangerschapsverklaring van haar verloskundige of arts mee.