Zwangerschap voortijdig geëindigd

Ook als de zwangerschap van uw werknemer eerder stopt, zoals bij een miskraam, abortus of vroeggeboorte, krijgt zij een uitkering. Het moment waarop de zwangerschap eindigt, bepaalt welke uitkering uw werknemer krijgt.

Zwangerschap geëindigd tijdens de eerste 24 weken (miskraam of abortus)

Als de zwangerschap van uw werknemer tijdens de eerste 24 weken eindigt, krijgt zij geen zwangerschapsuitkering. Meldt zij zich ziek als gevolg van de miskraam of een abortus? Dan kunt u een Ziektewet-uitkering voor haar aanvragen. Geef bij deze aanvraag aan dat de zwangerschap voortijdig is geëindigd.

Aanvragen Ziektewet-uitkering

Zwangerschap geëindigd na 24e week

Is de zwangerschap na 24 weken beëindigd door een vroeggeboorte? Of is de baby bij de bevalling overleden? Dan krijgt uw werknemer een bevallingsuitkering van 16 weken.

Had u al een aanvraag gedaan? Geef dan de gewijzigde ingangsdatum van het verlof direct door met het formulier Wijzigingen doorgeven van werknemers die een Ziektewet- of WAZO-uitkering hebben.

Doorgeven wijzigingen werknemers met Ziektewet- of WAZO-uitkering

Had u nog geen aanvraag gedaan? Dat kan alsnog via het werkgeversportaal of met het formulier ‘Aanvragen WAZO-uitkering’. Geef bij de aanvraag aan dat het om een bijzondere situatie gaat.

Aanvragen WAZO-uitkering

De WAZO-uitkering gaat in op de dag na de geboorte. Is uw werknemer nog ziek door haar zwangerschap en eindigt de WAZO-uitkering? Dan kan zij eventueel aansluitend een Ziektewet-uitkering krijgen.

Let op: UWV is verplicht om bij een aanvraag voor een Ziektewet-uitkering, dus ook bij een miskraam of abortus, contact op te nemen met uw werknemer. Wij adviseren u haar hierover te informeren.