Adoptie- of pleegzorgverlof regelen voor mijn werknemer

Hoe vraag ik de adoptie- of pleegzorguitkering aan?

Wat is het bewijsstuk adoptie of pleegzorg?

Bij uw aanvraag voor een adoptie- of pleegzorguitkering hebben wij een bewijsstuk nodig. Vraag uw werknemer hierom.

Bewijsstuk adoptie

Dit is een formulier of brief waaruit blijkt dat de adoptie doorgaat en vanaf wanneer uw werknemer het kind opneemt in het gezin. Voorbeelden hiervan zijn:

  • Een bewijs van inschrijving van het kind in de Basisregistratie Personen (BRP) of melding bij de Vreemdelingenpolitie.
  • Een machtiging tot voorlopig verblijf van het kind in Nederland. Deze machtiging is verstrekt door de Nederlandse ambassade in het land van het kind.
  • Andere documenten waaruit blijkt dat de adoptie doorgang zal vinden, zoals een verklaring van een vergunninghoudende adoptie-instelling.

Stuur het bewijsstuk op met het formulier Nasturen documenten na aanvraag WAZO-uitkering.

Nasturen documenten

Bewijsstuk pleegzorg

Dit is een formulier of brief waaruit blijkt dat de pleegzorg doorgaat en vanaf wanneer uw werknemer het kind opneemt in het gezin. Voorbeelden hiervan zijn:

  • Een bewijs van inschrijving van het kind in de Basisregistratie Personen (BRP).
  • Een kopie van het pleegcontract.

Stuur het bewijsstuk op met het formulier Nasturen documenten na aanvraag WAZO-uitkering.

Aanvragen WAZO-uitkering