Geef bij de aanvraag aan of wij de uitkering aan u of aan uw werknemer moeten overmaken. Gewoonlijk betalen wij aan u. Maar soms is het handig als wij de uitkering direct overmaken aan uw werknemer. Bijvoorbeeld als u weet dat het dienstverband van uw werknemer afloopt tijdens het verlof. Heeft u uw eigen rekeningnummer opgegeven? Dan nemen wij bij het einde van het dienstverband contact op met uw werknemer voor zijn rekeningnummer.

Correspondentie

De correspondentie over de adoptie- of pleegzorguitkering (waaronder de betaling) verloopt gewoonlijk via uw werknemer, omdat hij de belanghebbende is. Willen u en uw werknemer dat alle correspondentie toch via u verloopt? Geef dit dan aan ons door bij de aanvraag. Dit is alleen mogelijk bij een papieren aanvraag. Uw werknemer geeft u in dit geval een machtiging, deze voegt u toe aan de aanvraag. U ontvangt dan de beslissing, uw werknemer krijgt hierover geen bericht.