Aanvraag WIA door mijn werknemer

Ik lever het re-integratieverslag aan

U levert zelf het re-integratieverslag online bij ons aan. U doet dit op uwv.nl/RIVuploaden. Het formulier Medische Informatie mag u als werkgever niet aanleveren. Dit formulier ontvangt uw werknemer van de bedrijfsarts en stuurt hij zelf naar ons op per post. Wil uw werknemer niet dat u het re-integratieverslag online aanlevert? Dan stuurt hij zelf het volledige verslag per post naar ons toe. Hij gebruikt hiervoor de kopie├źn van de formulieren die hij van u en uw arbodienst heeft gekregen.

Vraagt uw werknemer de uitkering te laat aan? Dan moet u misschien een langere periode het loon doorbetalen.

Heeft uw werknemer niet alle documenten van u en de bedrijfsarts op tijd gekregen? Dan kan hij toch de uitkering aanvragen. Bij de aanvraag kan uw werknemer aangeven waarom hij sommige documenten niet direct met de post mee kan sturen.

Uw werknemer ontvangt binnen 14 dagen een ontvangstbevestiging van de aanvraag. De beslissing of hij wel of niet een uitkering krijgt, en hoe hoog deze is, krijgt hij binnen 8 weken. U ontvangt een kopie van de beslissing.