Bij uw aanvraag van een deskundigenoordeel hebben wij documenten nodig. Bereid uw aanvraag daarom eerst voor. In het aanvraagformulier ziet u welke documenten u in uw situatie mee moet sturen met de aanvraag. U kunt deze uploaden in het formulier. U kunt ook de (ontbrekende) documenten toevoegen via de uploadfunctie in het werkgeversportaal. Let op: Zonder deze documenten is een deskundigenoordeel niet mogelijk. Stuur ze daarom direct met uw aanvraag mee.

Met wie delen wij gegevens?

Het aanvraagformulier met alle bijlagen sturen wij ook aan uw werknemer. Alle gegevens die wij tijdens ons onderzoek nog ontvangen en die voor het oordeel belangrijk zijn, delen wij ook met de werknemer. Als werkgever ziet u de medische informatie van uw werknemer niet.

Welke documenten moet ik meesturen?

Stuur de volgende documenten mee met uw aanvraag van het deskundigenoordeel:

  • De Probleemanalyse.
  • Als deze zijn gemaakt, dan ook de bijstellingen (aanpassingen) van de Probleemanalyse.
  • Het Plan van aanpak.
  • Als deze zijn gemaakt, dan ook de bijstellingen (aanpassingen) van het Plan van Aanpak.
  • Bericht(en) van de bedrijfsarts over de belastbaarheid en inzetbaarheid en vanaf welke datum.
  • Een (op moment van aanvraag) actueel oordeel van de bedrijfsarts of arbodienst.

De volgende documenten zijn niet verplicht, maar ontvangen wij graag als u ze heeft:

  • De resultaten van een arbeidsdeskundig onderzoek.
  • De documenten over de re-integratie van uw werknemer buiten de eigen organisatie in spoor 2 (trajectplanning en voortgangsrapportages).