Hulp van UWV

Deskundigenoordeel: als de re-integratie vastloopt

Wat is het deskundigenoordeel?

Het deskundigenoordeel is een oordeel over de re-integratie. Daarin geven wij een oordeel over de volgende situaties:

  • Kan de werknemer op een bepaalde datum zijn eigen werk weer volledig doen?
  • Heeft de werknemer genoeg gedaan voor zijn re-integratie?
  • Is het werk, binnen of buiten het bedrijf, dat de werknemer moet doen passend?
  • Heeft u genoeg gedaan aan de re-integratie van uw werknemer?
  • Kunt u het veelvuldig ziekteverzuim van uw werknemer binnen 26 weken verminderen als het werk van uw werknemer wordt aangepast? Of door uw werknemer te herplaatsen in een andere passende functie, eventueel door scholing?

Het deskundigenoordeel is een momentopname. Het geeft geen advies over hoe u de re-integratie verder kunt aanpakken. Omdat het deskundigenoordeel geen formele beslissing is, kunt u er geen bezwaar tegen maken.