Hulp van UWV

Deskundigenoordeel: als de re-integratie vastloopt

Wanneer geeft UWV geen deskundigenoordeel?

Wij geven geen deskundigenoordeel als:

  • u en uw werknemer het met elkaar eens zijn dat het werk van de werknemer geschikt is. En u en uw werknemer het eens zijn over de betaling van zijn loon als hij ziek is;
  • uw werknemer niet wil meewerken aan het (medisch) onderzoek om te bepalen of hij geschikt is voor zijn eigen werk;
  • uw werknemer een WIA-uitkering heeft aangevraagd, omdat wij op dat moment het re-integratieverslag beoordelen;
  • uw werknemer een Ziektewet-uitkering van UWV heeft. Als wij het recht op een Ziektewet-uitkering beoordelen, bekijken wij in welke mate uw werknemer kan werken. Wij geven dan geen deskundigenoordeel meer over de geschiktheid voor het eigen werk;
  • uw werknemer niet ziek is voor zijn eigen werk. Wij geven dan geen oordeel over passende arbeid of re-integratie.

Wij geven ook geen deskundigenoordeel over de situatie na het dienstverband.