Hulp van UWV

Deskundigenoordeel: als de re-integratie vastloopt

Hoe vraag ik een deskundigenoordeel aan?

Vraag het deskundigenoordeel aan bij UWV met het formulier ‘Aanvraag deskundigenoordeel door werkgever’. Uw werknemer kan ook een deskundigenoordeel aanvragen. Het deskundigenoordeel krijgt u na 2 tot 4 weken.

Wat zijn de kosten?

Voor het deskundigenoordeel betaalt u € 400 per aanvraag.
Het deskundigenoordeel is voor u als werkgever kosteloos als het nodig is voor de ontslagaanvraag. Dit geldt bij:

 • ontslag wegens onvoldoende meewerken aan re-integratie;
 • ontslag bij veelvuldig ziekteverzuim.
Welke documenten stuur ik mee met de aanvraag?

U kunt over verschillende situaties een deskundigenoordeel aanvragen. Hieronder ziet u per situatie welke documenten wij nodig hebben om uw aanvraag in behandeling te nemen.

Bij de vraag of uw werknemer volledig zijn eigen werk kan doen:

 • functiebeschrijving van het eigen werk van uw werknemer;
 • bericht(en) van de bedrijfsarts over de (on)geschiktheid van uw werknemer voor het eigen werk en per welke datum.

Bij de vraag of het aangepaste eigen of ander werk (binnen of buiten het bedrijf) dat uw werknemer moet of wil doen passend is:

 • beschrijving van het aangeboden werk of het door de werknemer aangewezen werk;
 • bericht(en) van de bedrijfsarts over de belastbaarheid en inzetbaarheid van uw werknemer en per welke datum;
 • eventueel resultaten van een arbeidsdeskundig onderzoek.

Bij de vraag of u of uw werknemer genoeg heeft gedaan aan de re-integratie van uw werknemer:

 • Probleemanalyse en eventuele bijstellingen;
 • Plan van aanpak en eventuele bijstellingen;
 • evaluaties van de re-integratie-inspanningen;
 • bericht(en) van de bedrijfsarts over de belastbaarheid en inzetbaarheid van uw werknemer en per welke datum;
 • een zo recent mogelijk advies van de bedrijfsarts of arbodienst;
 • eventueel resultaten van een arbeidsdeskundig onderzoek;
 • eventueel documenten over re-integratie van uw werknemer buiten de eigen organisatie in Spoor 2 (trajectplannen en voortgangsrapportages).

Let op: zonder deze informatie is een deskundigenoordeel niet mogelijk. Stuur de documenten daarom direct mee met uw aanvraag.

Aanvragen deskundigenoordeel door werkgever