Hulp van UWV

Deskundigenoordeel: als de re-integratie vastloopt

Ben ik verplicht om iets te doen met het oordeel?

U bent niet verplicht om iets te doen met het deskundigenoordeel, maar we betrekken het wel bij de beoordeling van het re-integratieverslag.