Hulp van UWV

Deskundigenoordeel: als de re-integratie vastloopt

Re-integratie is een zaak tussen werknemer en werkgever. UWV heeft hier meestal geen rol in. Maar loopt de re-integratie van uw werknemer vast en kan uw arbodienst of re-integratiebedrijf u niet verder helpen? Dan kunt u UWV vragen om een deskundigenoordeel. Dit kan u helpen om de re-integratie weer op te pakken. Zowel u als uw werknemer mag een deskundigenoordeel aanvragen.