Loonsanctie

Loonsanctie en verplicht loon doorbetalen

Heeft u volgens UWV niet genoeg gedaan aan de re-integratie van uw zieke werknemer? En vraagt uw werknemer een WIA-uitkering aan? Dan kunnen wij u verplichten om maximaal 1 jaar langer het loon van uw werknemer door te betalen. Ontslag is dan nog niet mogelijk.

Verlenging opzegverbod tijdens ziekte

De periode dat u verplicht bent om loon door te betalen bij ziekte is gelijk aan de periode dat het wettelijke opzegverbod bij ziekte geldt. Als wij de periode dat u verplicht bent om loon door te betalen voor u verlengen, wordt ook automatisch het wettelijke opzegverbod bij ziekte verlengd.

Genoeg gedaan aan re-integratie?

Wij laten weten wat u nog moet doen aan re-integratie. De periode dat u verplicht bent om loon door te betalen kan korter worden als u alsnog aan de eisen voldoet. Deze eisen staan in het rapport van de arbeidsdeskundige. U heeft dit rapport ontvangen bij onze beslissing over uw loonsanctie. Zodra u voldaan heeft aan de eisen, dan kunt u dat aan ons melden. Hoe u dit doet, leest u in de beslissing over de loonsanctie. Er is hier geen formulier voor. Wij beoordelen na 3 weken of u genoeg heeft gedaan aan re-integratie. Is dit het geval, dan hoeft u geen loon meer door te betalen.