Beëindigen arbeidsovereenkomst

Ontslag wegens langdurige ziekte sector OenO

Bent u werkgever in de sector Overheid en Onderwijs (O&O)? En heeft u een werknemer die langer dan 2 jaar ziek is en die u niet kunt herplaatsen? Als u deze werknemer dan om die reden wilt ontslaan en hij is het er niet mee eens, kunt u bij ons een deskundigenoordeel O&O aanvragen.

U kunt het deskundigenoordeel O&O alleen aanvragen voor ambtenaren met een tijdelijk of vaste aanstelling. Heeft uw werknemer geen aanstelling, maar alleen een arbeidscontract, dan is hij geen ambtenaar. U kunt het deskundigenoordeel O&O dan niet aanvragen.

Het deskundigenoordeel O&O

Met een deskundigenoordeel O&O beoordelen wij:

  • of uw werknemer binnen 6 maanden zijn eigen werk weer zou kunnen doen;
  • of uw werknemer binnen 6 maanden ander werk binnen uw organisatie zou kunnen doen.

Een voorwaarde voor het aanvragen van een deskundigenoordeel O&O is dat wij na de 2 jaar ziekte een re-integratieverslag hebben beoordeeld voor de WIA-aanvraag.

Aanvragen deskundigenoordeel Overheid en Onderwijs (O&O)

Uitzondering: als er geen re-integratieverslag is beoordeeld

Hebben wij na 2 jaar ziekte geen re-integratieverslag beoordeeld? Bijvoorbeeld omdat uw werknemer al eerder een WIA-uitkering of WAO-uitkering kreeg? Dan moet u een functieongeschiktheidsadvies (FOA) aanvragen in plaats van een deskundigenoordeel O&O. Een functieongeschiktheidsadvies is uitgebreider dan een deskundigenoordeel O&O. Hierbij beoordelen we ook:

  • of uw werknemer langer dan 2 jaar ongeschikt is voor zijn werk;
  • of u voldoende heeft gedaan om hem te laten re-integreren.
Aanvragen advies functieongeschiktheid (FOA) Aanvragen advies functieongeschiktheid (FOA) – Bijlage bedrijfsarts Aanvragen advies functieongeschiktheid (FOA) - Bijlage eigen arts