Wederindiensttredingsvoorwaarde

Heeft u de werknemer om bedrijfseconomische redenen ontslagen? En wilt u binnen 26 weken weer iemand inzetten voor de vroegere werkzaamheden van deze werknemer? Dan moet u uw voormalige werknemer met voorrang aanbieden om die werkzaamheden tegen de bij u gebruikelijke voorwaarden te hervatten. Dit heet de wederindiensttredingsvoorwaarde.

De wederindiensttredingsvoorwaarde geldt 26 weken vanaf de datum waarop de arbeidsovereenkomst is opgezegd of vanaf de datum van de ontbindingsbeslissing van de kantonrechter. UWV heeft geen rol bij controle op de wederindiensttredingsvoorwaarde.

Houdt u zich niet aan de voorwaarde? Dan kan de werknemer de kantonrechter verzoeken om het ontslag ongedaan te maken of – in plaats daarvan – verzoeken om een vergoeding, die u aan hem moet betalen. Dit heet een billijke vergoeding.

Als de rechter het ontslag ongedaan maakt, dan is uw werknemer al die tijd bij u in dienst gebleven en is zijn arbeidsovereenkomst blijven doorlopen. Uw werknemer kan via de kantonrechter ook aanspraak maken op het achterstallige loon over deze periode.

Meer informatie vindt u hier: Wederindiensttredingsvoorwaarde (pdf, 281 kB)