Mijn ontslagen werknemer opnieuw in dienst nemen

Heeft u een ontslagvergunning gekregen vanwege bedrijfseconomische redenen? Dan hoort daarbij de wederindiensttredingsvoorwaarde. Die houdt het volgende in: is er weer werk in het eerste half jaar (binnen 26 weken) na het verlenen van de ontslagvergunning? En gaat het om werk dat uw ontslagen werknemer eerst deed? Dan moet u hem dit met voorrang aanbieden. Als u dat niet doet, vervalt de ontslagvergunning. Dat betekent dat het ontslag nietig wordt verklaard. De ex-werknemer is dan al die tijd bij u in dienst gebleven en zijn arbeidsovereenkomst is blijven doorlopen. Uw ex-werknemer kan dan ook aanspraak op zijn baan en kan het achterstallige loon over deze periode eisen. Dit gaat via de kantonrechter.

Voorwaarden bij verplicht in dienst nemen

U neemt een ontslagen werknemer opnieuw in dienst onder de bij u gebruikelijke voorwaarden. Is er een meningsverschil tussen u en de werknemer over deze voorwaarden? Dan kunt u dit voorleggen bij de kantonrechter. Dit geldt ook voor de werknemer.