Een nieuwe werknemer zoeken

Als u een nieuwe werknemer zoekt, dan denkt u ook aan de loonkosten. Neemt u een werknemer met een uitkering aan? Dan kunt u gebruikmaken van speciale regelingen en voordelen.

Mijn werknemer heeft een uitkering (gehad)

Sommige mensen komen niet zo makkelijk aan een baan. Oudere werknemers, mensen die al langer werkloos zijn en mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering, of met een langdurige ziekte of handicap ervaren vaak een grote afstand tot de arbeidsmarkt. UWV stimuleert werkgevers om deze mensen in dienst te nemen. Uit onderzoek blijkt dat zij vaak zeer gemotiveerd zijn.

Neemt u iemand met een uitkering in dienst? Dan gelden er speciale regelingen en financiële voordelen, zoals premiekorting en mogelijk een vergoeding voor aanpassingen op de werkplek. Vraag eerst aan uw werknemer of hij een uitkering heeft of heeft gehad. Of dat hij een langdurige ziekte of handicap heeft die hem belemmert bij het werk. U doet dit met het formulier Vragen over uitkering of belemmering bij werk.

Aanvragen machtiging voor informatie over uitkering of belemmering

Wist u dat?

Ook als u al iemand met een uitkering in dienst heeft, zijn er speciale regelingen en voordelen. Zodat uw werknemer zijn werk met plezier kan doen, en u minder zorgen heeft over mogelijke financiële risico’s.