Ontslag via UWV

Ontslagaanvraag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid

Is uw werknemer langdurig ziek? Dan kan dat een reden zijn voor een ontslagaanvraag. Als u een ontslagaanvraag indient bij UWV, dan moet u de langdurige arbeidsongeschiktheid kunnen onderbouwen. 

Wij beoordelen of de volgende punten in uw situatie gelden:

  • De werknemer kan door een ziekte of handicap zijn werk niet meer doen.
  • De werknemer kan binnen 26 weken niet herstellen om zijn werk weer te kunnen doen.
  • De werknemer kan binnen 26 weken zijn werk niet in aangepaste vorm doen.
  • De werknemer kan binnen 26 weken niet worden herplaatst in een andere passende functie. Ook niet met behulp van scholing.
  • De termijn van loondoorbetalingverplichting bij ziekte (meestal 104 weken) is voorbij.

Hoe dien ik de ontslagaanvraag in?

U vult het formulier Aanvraag ontslagvergunning bij langdurige arbeidsongeschiktheid in en uploadt het formulier via het werkgeversportaal. Pas als het formulier compleet ingevuld bij ons binnen is, kunnen wij uw aanvraag in behandeling nemen. 

Aanvragen ontslagvergunning bij langdurige arbeidsongeschiktheid

Aanvullende gegevens opsturen

Uploadt u niet alle documenten via het werkgeversportaal op dezelfde dag? Of krijgt u van ons bericht dat er documenten ontbreken? Dan moet u de ontbrekende stukken per post naar de vestiging van de afdeling Arbeidsjuridische dienstverlening binnen uw werkgebied sturen.