Ontslag via UWV

Ontslagaanvraag wegens bedrijfseconomische redenen

Rekening houden met de ontslagvolgorde (afspiegelingsbeginsel)

Als u om bedrijfseconomische redenen een werknemer of meerdere werknemers tegelijk wilt ontslaan, moet u de ontslagvolgorde bepalen door het afspiegelingsbeginsel toe te passen. Dit houdt in dat de leeftijdsopbouw binnen deze functie voor en na de ontslagen zo veel mogelijk gelijk blijft. Per leeftijdsgroep moet u de werknemer met het kortste dienstverband als eerste voor ontslag voordragen.

Werknemers verdelen in groepen met uitwisselbare functies

De werknemers die u wilt ontslaan verdeelt u in groepen met uitwisselbare functies. Uitwisselbare functies zijn vergelijkbaar wat betreft functie-inhoud, vereiste kennis, vaardigheden en competenties, en niveau en beloning. Het aantal werknemers binnen een groep uitwisselbare functies verdeelt u over 5 leeftijdscategorie├źn:

 • 15 tot en met 24 jaar;
 • 25 tot en met 34 jaar;
 • 35 tot en met 44 jaar;
 • 45 tot en met 54 jaar;
 • 55 jaar en ouder.

Per leeftijdscategorie moet u de werknemer met het kortste dienstverband als eerste voor ontslag voordragen. De leeftijdsopbouw binnen de categorie uitwisselbare functies moet zo veel mogelijk gelijk blijven. UWV toetst of u rekening heeft gehouden met de ontslagvolgorde.

Met de Afspiegelingstool (xlsm, 233 kB) kunt u de volgorde van ontslag bepalen. Download dit Excel-bestand en sla het op. Het bestand werkt alleen als u het eerst op uw computer opslaat. Lees ook de Handleiding (pdf, 64 kB) bij het bepalen van de volgorde van ontslag voor meer informatie.

Werknemers die de AOW-leeftijd hebben bereikt

Voor werknemers die de AOW-leeftijd hebben bereikt en die werkzaam zijn in een functiegroep waarbinnen ontslagen vallen, geldt dat u ze altijd als eerste moet ontslaan. Dit om te voorkomen dat eerst de werknemers worden ontslagen, die voor hun inkomsten uitsluitend afhankelijk zijn van hun werk.

Uitzonderingen op het afspiegelingsbeginsel

Het afspiegelingsbeginsel hoeft u niet te gebruiken als:

 • het bedrijf/de bedrijfsvestiging gaat sluiten;
 • er een unieke functie komt te vervallen. Dat is een functie die slechts door 1 werknemer wordt ingevuld;
 • er een categorie uitwisselbare functies in zijn geheel komt te vervallen;
 • dit in uw cao staat. U gebruikt dan het afspiegelingsbeginsel uit uw cao.

In een aantal bijzondere situaties kunt u van het afspiegelingsbeginsel afwijken:

 • werkgevers die werknemers onder toezicht en leiding van een derde laten werken, kunnen een beroep doen op de hardheidsclausule. Een hardheidsclausule geeft de mogelijkheid om af te wijken van het afspiegelingsbeginsel. Dit kan alleen als het toepassen van het afspiegelingsbeginsel tot de volgende situatie leidt: als er bij de opdrachtgever een uitzendkracht (of: werknemer) moet worden geruild voor een andere uitzendkracht, maar de opdrachtgever de uitzendkracht die al bij hem werkt niet kwijt wil;
 • bij een onmisbare werknemer. Dit is een werknemer met kennis en bekwaamheden die zo belangrijk zijn voor het functioneren van het bedrijf dat in zijn plaats een andere werknemer voor ontslag moet worden voorgedragen. U moet stukken toevoegen bij de ontslagaanvraag waaruit dit blijkt;
 • bij een werknemer met een ziekte of handicap die hierdoor zijn werk niet of minder kan doen;
 • als voor een werknemer een opzegverbod geldt. In dat geval mag u deze werknemer, ook al komt hij volgens het afspiegelingsbeginsel voor ontslag in aanmerking, overslaan en binnen dezelfde leeftijdsgroep de eerstvolgende werknemer voor ontslag voordragen.
 • als u een werknemer wilt ontslaan voor wie de loonkostensubsidie is vervallen.
Afspiegelingsbeginsel in de zorg

Als u werkgever in de zorg bent, bepaalt u de ontslagvolgorde meestal per gemeente. Wilt u het afspiegelingsbeginsel toch toepassen binnen de vestiging van uw bedrijf? Dan moet u dat in uw ontslagaanvraag duidelijk maken.