Ontslag via UWV

Ontslagaanvraag wegens bedrijfseconomische redenen

Herplaatsing

Bij de ontslagaanvraag moet u onderbouwen dat er geen mogelijkheden zijn om de werknemer(s) (al dan niet met scholing) te herplaatsen in een andere passende functie binnen de onderneming of groep. In deze onderbouwing geeft u aan: 

  • wat u gedaan heeft om de werknemer(s) te herplaatsen vanaf het moment dat het duidelijk was dat u voor deze werknemer(s) een ontslagaanvraag zou indienen;
  • wat u tot het einde van de redelijke herplaatsingstermijn nog gaat doen om de werknemer(s) te herplaatsen.
Redelijke herplaatsingstermijn

De redelijke herplaatsingstermijn begint vanaf het moment dat wij u toestemming geven voor ontslag. Hoe langer uw werknemer in dienst is, hoe langer de termijn:

  • Minder dan 5 jaar in dienst: 1 maand herplaatsingstermijn.
  • 5 tot 10 jaar in dienst: 2 maanden herplaatsingstermijn.
  • 10 tot 15 jaar in dienst: 3 maanden herplaatsingstermijn.
  • 15 jaar of langer in dienst: 4 maanden herplaatsingstermijn.

Heeft uw werknemer een arbeidshandicap? Dan geldt een langere redelijke herplaatsingstermijn van 26 weken. Voor een werknemer die de AOW-leeftijd heeft bereikt, geldt 1 maand. 

Passende functie

Een passende functie sluit aan bij de persoonlijke mogelijkheden (opleiding, ervaring en capaciteiten) van uw werknemer. Bij de beoordeling of er een passende functie voor uw werknemer is, kijkt u naar de volgende functies:

  • functies waarvoor een vacature bestaat of binnen de redelijke termijn zal ontstaan; 
  • functies die worden ingevuld door uitzendkrachten, oproepkrachten, ingeleend personeel (met uitzondering van payrollwerknemers), werknemers die de AOW-leeftijd hebben bereikt of zzp’ers; 
  • functies die vrijkomen door het aflopen van arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd.

Functies met tijdelijke werkzaamheden voor het opvangen van pieken in de productie of bij vervanging tijdens ziekte of vakantie tellen niet mee. Behalve als de werkzaamheden langer dan 26 weken duren.