Ontslag met wederzijds goedvinden

Zijn u en uw werknemer het eens over het ontslag? Dan kunt u afspreken om in onderling overleg het dienstverband te beëindigen. U moet dit wel schriftelijk vastleggen. Dit heet ook wel: ontslag met wederzijds goedvinden. De belangrijkste kenmerken van dit type ontslag zijn:

  • U stelt voor om het dienstverband te beëindigen.
  • U en uw werknemer zijn het met elkaar eens over het ontslag. U wilt dus allebei dat het dienstverband eindigt.
  • U bent het samen ook eens over de financiële afhandeling van het ontslag. Bijvoorbeeld over de uitbetaling van vakantiedagen.

In dit geval heeft u geen toestemming nodig van UWV om uw werknemer te mogen ontslaan. Ook hoeft u niet naar de kantonrechter om het arbeidscontract te laten ontbinden. Na het ontslag moet uw werknemer direct op zoek naar nieuw werk. Lukt dit niet, dan kan hij bij UWV een WW-uitkering aanvragen. Uw werknemer moet dit zo snel mogelijk doen.

Lees meer over ontslag met wederzijds goedvinden op werk.nl.