Beslissing over de ontslagaanvraag

De beoordeling en het besluit

UWV beoordeelt of de ronde van hoor en wederhoor is afgerond. En of er voldoende informatie is om een beslissing te kunnen nemen. Als dat zo is, dan neemt UWV de beslissing.

Na de beslissing ontvangen u en uw werknemer een brief over het besluit. In de brief leggen we uit waarom u wel of geen ontslagvergunning krijgt. Die brief heet de ontslagbeschikking en daarin staan de volgende punten:

  • Het besluit: toestemming voor ontslag of weigering van toestemming voor ontslag.
  • De redenen voor het gevraagde ontslag.
  • Een samenvatting van de ontslagaanvraag en het verweer.
  • De afweging die UWV heeft gemaakt aan de hand van de door u en uw werknemer gegeven argumenten op basis van het toetsingskader.