Compensatie transitievergoeding bij ontslag langdurige arbeidsongeschiktheid

Hoe hoog is de compensatie?

Wordt de betaalde transitievergoeding volledig gecompenseerd?

De compensatie zal meestal lager zijn dan de betaalde transitievergoeding. Voor de compensatieregeling geldt namelijk het volgende:

  • De compensatie is maximaal vastgesteld op het loonbedrag dat de werkgever tijdens de loondoorbetalingsverplichting heeft betaald.
  • De compensatie kan niet hoger zijn dan de transitievergoeding die zou zijn betaald bij een maximale duur van het dienstverband. Het einde hiervan is de dag na het aflopen van de ziekteperiode van maximaal 2 jaar. Is over een langere periode transitievergoeding betaald omdat de arbeidsovereenkomst later is geĆ«indigd? Dan wordt deze extra periode niet vergoed.
  • Zijn de werkgever en de werknemer een lagere transitievergoeding overeengekomen dan de wettelijk verschuldigde transitievergoeding? Dan is de compensatie nooit hoger dan deze afgesproken transitievergoeding die de werkgever aan de zieke werknemer heeft betaald.
  • De transitievergoeding heeft een maximumbedrag dat jaarlijks wordt vastgesteld. Dat betekent dat de compensatie niet hoger kan zijn dan dit maximumbedrag. Was het jaarsalaris van de werknemer hoger dan dit bedrag? Dan kan de compensatie ook hoger zijn.
  • Extra loonkosten door onvoldoende re-integratie-inspanningen (loonsanctie) worden niet vergoed.
  • Er wordt geen wettelijke rente gecompenseerd, ook niet bij betalingen in termijnen.