Compensatie transitievergoeding bij ontslag langdurige arbeidsongeschiktheid

Hoe hoog is de compensatie?

Wordt de betaalde transitievergoeding volledig gecompenseerd?

De compensatie zal meestal lager zijn dan de betaalde transitievergoeding. Voor de compensatieregeling geldt namelijk het volgende:

  • De compensatie kan niet hoger zijn dan de transitievergoeding die zou zijn betaald op de dag na een periode van maximaal 2 jaar ziekte. Is de arbeidsovereenkomst later geĆ«indigd en is daardoor een hogere transitievergoeding betaald? Dan wordt de extra periode niet vergoed.
  • Spreken de werkgever en de werknemer een lagere transitievergoeding af dan in de wet staat? Dan is de compensatie niet hoger dan de door werknemer en werkgever afgesproken transitievergoeding.
  • De transitievergoeding heeft een maximumbedrag dat jaarlijks wordt vastgesteld. De compensatie kan dus niet hoger zijn dan dit maximumbedrag. Was het jaarsalaris van de werknemer hoger dan dit bedrag? Dan kan de compensatie ook hoger zijn.
  • Opgebouwde transitievergoeding over de periode van onvoldoende re-integratie-inspanningen (loonsanctie) wordt niet vergoed.
  • Wettelijke rente wordt niet gecompenseerd, ook niet bij betalingen in termijnen.