Compensatie transitievergoeding bij ontslag langdurige arbeidsongeschiktheid

U kunt vanaf 1 april 2020 compensatie aanvragen voor de transitievergoeding. Dit kan ook met terugwerkende kracht bij dienstverbanden die zijn geëindigd vanaf 1 juli 2015.

Om de compensatie aan te vragen gelden alle volgende voorwaarden:

  • De arbeidsovereenkomst is (deels) geëindigd wegens langdurige arbeidsongeschiktheid.
  • De werknemer was bij het eindigen van het dienstverband nog ziek.
  • U betaalde hem een transitievergoeding waar hij recht op had.

Hoe vraag ik de compensatie transitievergoeding aan?

Voor het aanvragen van compensatie van de transitievergoeding vult u een digitaal formulier in. Dit formulier ‘Aanvraag compensatie transitievergoeding’ staat vanaf 1 april 2020 in het werkgeversportaal op uwv.nl. U logt met eHerkenning in op het werkgeversportaal.
Let op: Heeft u nog geen eHerkenning? Vraag deze dan op tijd aan.

In de aanvraag vult u de algemene gegevens over u en uw werknemer in. Hierin staan ook vragen waarmee wij vast kunnen stellen:

  • dat er sprake was van een arbeidsovereenkomst;
  • wat de duur van de arbeidsovereenkomst was;
  • dat de werknemer ziek uit dienst is gegaan;
  • dat er een transitievergoeding is betaald;
  • hoe de transitievergoeding is berekend;
  • wat de kosten van de loondoorbetaling tijdens ziekte waren.

Kunt u geen gebruik maken van eHerkenning omdat u zich niet kunt inschrijven bij de Kamer van Koophandel? Dan kunt u vanaf 1 april 2020 telefonisch een papieren aanvraagformulier aanvragen.