Transitievergoeding bij ontslag

Wanneer minder of geen transitievergoeding?

Er zijn ook situaties waarin u bij ontslag minder of geen transitievergoeding aan de werknemer hoeft te betalen:

  • als de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden wordt beĆ«indigd. U en uw werknemer kunnen dan zelf afspraken maken over een eventuele ontslagvergoeding en de hoogte daarvan;
  • als uw werknemer is ontslagen, omdat hij ernstig verwijtbaar handelde;
  • als uw werknemer bij het ontslag nog geen 18 jaar is en hij gemiddeld niet meer dan 12 uur per week heeft gewerkt;
  • als uw werknemer de AOW-leeftijd bereikt of de leeftijd bereikt dat hij recht heeft op pensioen;
  • als de leeftijd van uw werknemer bij ontslag hoger is dan de leeftijd waarop hij recht heeft op AOW of pensioen;
  • bij faillissement, surseance van betaling of als u in de schuldsanering zit;
  • als in de cao een afwijkende voorziening is getroffen (deze voorziening hoeft niet gelijkwaardig aan de transitievergoeding te zijn);
  • als uw werknemer voor het einde van de tijdelijke arbeidsovereenkomst een nieuwe tijdelijke arbeidsovereenkomst heeft gekregen die binnen 6 maanden na het einde van de vorige arbeidsovereenkomst ingaat.