Transitievergoeding bij ontslag

Compensatieregeling bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid

Heeft u een werknemer ontslagen wegens langdurige arbeidsongeschiktheid? Was die werknemer bij het eindigen van het dienstverband nog arbeidsongeschikt, en heeft u hem een transitievergoeding betaald? Dan kunt u vanaf 1 april 2020 compensatie aanvragen voor deze vergoeding. Dit kan ook met terugwerkende kracht bij dienstverbanden die zijn geëindigd vanaf 1 juli 2015.

Welke gegevens wij van u nodig hebben

Bij de beoordeling van uw aanvraag moeten wij in ieder geval kunnen vaststellen:

  • dat er sprake was van een arbeidsovereenkomst;
  • wat de duur van de arbeidsovereenkomst is;
  • dat de werknemer ziek uit dienst is gegaan;
  • dat er een transitievergoeding is betaald;
  • hoe de transitievergoeding is berekend, en;
  • hoe hoog de kosten van de loondoorbetaling tijdens ziekte waren.

Bewaar uw documenten

Bij de beoordeling van uw aanvraag gebruiken wij zoveel mogelijk de gegevens die wij al hebben. Zo maken wij de aanvraag voor u zo gemakkelijk mogelijk. Vóór 1 juli 2019 laten wij u weten welke aanvullende informatie wij van u nodig hebben. Bewaar in ieder geval de volgende documenten goed zodat u ze, als het nodig is, mee kunt sturen met uw aanvraag:

  • De ontslagvergunning.
  • De beëindigingsovereenkomst (inclusief documenten waaruit blijkt wanneer de werknemer ziek was en dat hij bij het einde van de arbeidsovereenkomst nog steeds ziek was).
  • Gegevens die gebruikt zijn om de hoogte van de transitievergoeding te berekenen.
  • Bewijs dat de (totale) transitievergoeding betaald is.