Transitievergoeding bij ontslag

Compensatieregeling bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid

Heeft u een werknemer ontslagen wegens langdurige arbeidsongeschiktheid? Was die werknemer bij het eindigen van het dienstverband nog arbeidsongeschikt, en heeft u hem een transitievergoeding betaald? Dan kunt u compensatie aanvragen voor deze vergoeding. Dit kan met terugwerkende kracht bij dienstverbanden die zijn geƫindigd vanaf 1 juli 2015. Lees hierover meer bij Compensatie transitievergoeding bij ontslag langdurige arbeidsongeschiktheid.