Transitievergoeding bij ontslag

Bereken de hoogte van de transitievergoeding voor uw werknemer

De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van het aantal jaren dat de werknemer in dienst is geweest. De vergoeding is vanaf 1 januari 2019 € 81.000. Behalve als een werknemer meer dan € 81.000 per jaar verdient, dan is de vergoeding gelijk aan het jaarsalaris. Met de rekentool transitievergoeding van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid kunt u bepalen of uw werknemer recht heeft op een transitievergoeding en hoe hoog de transitievergoeding is.

Lees meer over de transitievergoeding op www.mijnwerkenzekerheid.nl/transitievergoeding.