Ontslag via UWV

Ontslagaanvraag wegens bedrijfseconomische redenen

Overbruggingsregeling transitievergoeding

Bent u een werkgever met een klein bedrijf en kunt u geen transitievergoeding betalen? Dan kunt u misschien gebruikmaken van de overbruggingsregeling transitievergoeding. Voor de berekening van de hoogte van de transitievergoeding hoeft u de dienstjaren van de werknemer die voor 1 mei 2013 liggen niet mee te tellen.

U kunt een verklaring aanvragen waarin staat dat u voldoet aan de voorwaarden voor de Overbruggingsregeling voor de transitievergoeding. Dit zijn vanaf 1 januari 2019 de volgende voorwaarden:

  1. U dient een ontslagaanvraag in vanwege een slechte financiële situatie eventueel gecombineerd met andere bedrijfseconomische redenen.
  2. U bent een kleine werkgever: u heeft (samen met eventuele andere ondernemingen in een groep) gemiddeld minder dan 25 werknemers in dienst. Het gaat hierbij om de periode van 1 juli tot en met 31 december in het jaar voordat de ontslagaanvraag is ingediend.
  3. Het gemiddelde nettoresultaat over de 3 boekjaren vóór het boekjaar waarin de ontslagaanvraag is ingediend, is lager dan 0.
  4. De waarde van uw eigen vermogen was maximaal 15% van uw totale vermogen aan het einde van het boekjaar. Het gaat dan om het boekjaar vóór het boekjaar waarin de ontslagaanvraag is ingediend.
  5. De waarde van uw vlottende activa was lager dan uw schulden aan het einde van het boekjaar vóór het boekjaar waarin de ontslagaanvraag is ingediend. Het gaat daarbij om schulden met een resterende looptijd van maximaal 1 jaar.

Let op: als u de ontslagaanvraag heeft ingediend vóór 1 januari 2019, dan gelden nog de ‘oude’ regels bij punt 3 en 4:

  1. 3. Het nettoresultaat over de 3 boekjaren vóór het boekjaar waarin de ontslagaanvraag is ingediend, is lager dan 0. 
  2. 4. De waarde van uw eigen vermogen was negatief aan het einde van het boekjaar. Het gaat dan om het boekjaar vóór het boekjaar waarin de ontslagaanvraag is ingediend.

In het formulier Aanvraag ontslagvergunning wegens bedrijfseconomische redenen – Deel C Onderbouwing vraagt u een verklaring aan voor de overbruggingsregeling transitievergoeding voor kleine werkgevers. Dit kan alleen als u een slechte of slechter wordende financiële situatie als reden voor het ontslag heeft aangegeven.