Ontslag via UWV

Wilt u uw werknemer ontslaan, maar komt u er samen niet uit? Als u hem wilt ontslaan vanwege bedrijfseconomische redenen of langdurige arbeidsongeschiktheid, kunt u hiervoor toestemming vragen bij UWV. U vraagt dan om een ontslagvergunning. In uw aanvraag moet u de redenen voor het ontslag onderbouwen.

Ontslag zonder ontslagvergunning

Zegt u de arbeidsovereenkomst op zonder ontslagvergunning? En was een ontslagvergunning wel vereist? Dan is de opzegging volgens de wet niet geldig. De kantonrechter kan dan, op verzoek van uw werknemer, de opzegging ongedaan maken. In dat geval blijft de arbeidsovereenkomst bestaan en moet u uw werknemer gewoon loon betalen.

Soms heeft u voor ontslag geen toestemming van UWV nodig. Bijvoorbeeld als:

  • uw werknemer de AOW-leeftijd heeft bereikt. Tenzij hij na zijn AOW-leeftijd bij u in dienst is gekomen of als u met de werknemer een andere schriftelijke afspraak heeft gemaakt.
  • uw werknemer onder een categorie valt waarvoor geen toestemming voor ontslag nodig is. Bijvoorbeeld een particuliere huishoudelijke hulp die minder dan 4 dagen per week voor u werkt.
  • de reden voor ontslag een faillissement is. Dan zegt de curator de arbeidsovereenkomst namelijk op.

Het Burgerlijk Wetboek art. 7:671 lid1 d tot en met h geeft een overzicht van gevallen waarin een ontslagvergunning niet nodig is.