Wilt u uw werknemer ontslaan, maar komt u er samen niet uit? Als u hem wilt ontslaan vanwege bedrijfseconomische redenen of langdurige arbeidsongeschiktheid, kunt u hiervoor toestemming vragen bij UWV. U vraagt dan om een ontslagvergunning. In uw aanvraag moet u de redenen voor het ontslag onderbouwen.

Is er in uw cao een ontslagcommissie voor uw bedrijf of bedrijfstak ingesteld? En wilt u uw werknemer(s) ontslaan vanwege bedrijfseconomische redenen? Vraag het ontslag dan niet aan bij UWV, maar bij deze ontslagcommissie.

Ontslag zonder ontslagvergunning

Zegt u de arbeidsovereenkomst op zonder ontslagvergunning? En was een ontslagvergunning wel vereist? Dan is de opzegging volgens de wet niet geldig. De kantonrechter kan dan, op verzoek van uw werknemer, de opzegging ongedaan maken. In dat geval blijft de arbeidsovereenkomst bestaan en moet u uw werknemer gewoon loon betalen.

Soms heeft u voor ontslag geen toestemming van UWV nodig. Bijvoorbeeld als:

  • uw werknemer de AOW-leeftijd heeft bereikt. Tenzij hij na zijn AOW-leeftijd bij u in dienst is gekomen of als u met de werknemer een andere schriftelijke afspraak heeft gemaakt.
  • uw werknemer onder een categorie valt waarvoor geen toestemming voor ontslag nodig is. Bijvoorbeeld een particuliere huishoudelijke hulp die minder dan 4 dagen per week voor u werkt.
  • de reden voor ontslag een faillissement is. Dan zegt de curator de arbeidsovereenkomst namelijk op.
  • uw werknemer nog in zijn proeftijd zit.
  • u uw werknemer op staande voet ontslaat.

Het Burgerlijk Wetboek geeft in art. 7:671 lid1 d tot en met h een overzicht van gevallen waarin een ontslagvergunning niet nodig is.