Ontslag in proeftijd, op staande voet en bij einde (tijdelijke) arbeidsovereenkomst

Einde van een (tijdelijke) arbeidsovereenkomst

Einde arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd en stilzwijgende verlenging

Heeft uw werknemer een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met een duidelijk aangegeven einddatum? Laat hem dan voordat de overeenkomst eindigt weten of deze verlengd wordt of niet. Informeert u uw werknemer niet en komt hij na de einddatum toch werken? Dan is dat een stilzwijgende verlenging. De arbeidsovereenkomst wordt automatisch met dezelfde periode verlengd.