Heeft uw werknemer een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met een duidelijk aangegeven einddatum? Laat hem dan voordat de overeenkomst eindigt weten of deze verlengd wordt of niet. Informeert u uw werknemer niet en komt hij na de einddatum toch werken? Dan is dat een stilzwijgende verlenging. De arbeidsovereenkomst wordt automatisch met dezelfde periode verlengd.