Hoe hoog is de compensatie transitievergoeding?

De compensatie is meestal lager dan de betaalde transitievergoeding. Voor de compensatieregeling geldt namelijk het volgende:

  • Spreken de werkgever en de werknemer een lagere transitievergoeding af dan in de wet staat? Dan is de compensatie niet hoger dan de door werknemer en werkgever afgesproken transitievergoeding.
  • Elk jaar wordt voor de transitievergoeding een wettelijk maximum bedrag bepaald. De compensatie kan niet hoger zijn dan dit maximumbedrag. Behalve als het jaarsalaris van de werknemer hoger was dan dit bedrag.
  • Opgebouwde transitievergoeding over de periode van onvoldoende re-integratie-inspanningen (loonsanctie) wordt niet vergoed.
  • Wettelijke rente wordt niet gecompenseerd, ook niet bij betalingen in termijnen.
  • Werkgeverspremies worden niet vergoed.