Om de hoogte van de compensatie vast te stellen kijken wij naar de volgende bedragen:

  • De bruto transitievergoeding die u heeft betaald op of na 1 januari 2021.
  • De transitievergoeding waar de werknemer recht op had na afloop van het dienstverband.

De compensatie kan lager zijn dan de betaalde transitievergoeding. Voor de compensatieregeling geldt namelijk het volgende:

  • Spreken de werkgever en de werknemer een hogere transitievergoeding af dan in de wet staat? Dan is de compensatie niet hoger dan de transitievergoeding waar de werknemer recht op had na afloop van het dienstverband.
  • Elk jaar wordt voor de transitievergoeding een wettelijk maximum bedrag bepaald. De compensatie kan niet hoger zijn dan dit maximumbedrag. Behalve als het jaarsalaris van de werknemer hoger was dan dit bedrag.
  • Als de transitievergoeding in delen is betaald, dan worden de delen die vóór 1 januari 2021 zijn betaald niet vergoed.
  • Wettelijke rente wordt niet gecompenseerd, ook niet bij betalingen in termijnen.
  • Werkgeverspremies worden niet vergoed.
  • Als wij om extra gegevens hebben gevraagd en deze niet op tijd hebben ontvangen, beoordelen wij uw aanvraag met de gegevens die wij hebben. Dit kan betekenen dat u een lager bedrag krijgt.