Werknemersverzekeringen via UWV

UWV en de Belastingdienst

UWV voert de werknemersverzekeringen uit. Wij hebben soms gegevens van u nodig die u van de Belastingdienst krijgt. Het gaat om het loonheffingennummer, uw sector en uw risicopremiegroep.

Loonheffingennummer

Als u contact heeft met UWV, vragen wij naar uw loonheffingennummer. Dit is het nummer dat u krijgt van de Belastingdienst. Maar u bent ook onder dit nummer bij UWV bekend. Vóór 2006 registreerden wij bedrijven nog onder een apart nummer: het ‘aansluitingsnummer’. Dat doen we nu niet meer. Heeft u nog een aansluitingsnummer? Dan kunnen wij daar soms nog wel naar vragen.

Sector en risicopremiegroep

Op sommige formulieren vragen wij naar uw sector. Hiermee bedoelen we de sector waar de Belastingdienst u heeft ingedeeld. Uw sector bepaalt de hoogte van de premie die u moet afdragen voor de WW. We kunnen ook vragen naar uw ‘risicopremiegroep’. Dit is de code voor een groep binnen een sector. Ook deze code krijgt u van de Belastingdienst.