Werknemersverzekeringen via UWV

Premies werknemersverzekeringen

Gedifferentieerde individuele premies

De gedifferentieerde premie WGA die u betaalt, is afhankelijk van het arbeidsongeschiktheidsrisico in uw bedrijf. Voor de hoogte van het percentage maakt het ook verschil of u een grote werkgever bent of een kleine. Ook maakt het uit in welke bedrijfs- of beroepssector u werkt. De Belastingdienst laat u weten hoeveel premie u als werkgever moet betalen. Met de Premiewijzer Gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk) kunt u een schatting maken van de hoogte van uw premie.
Eigenrisicodragers voor de WGA betalen deze premie niet. Zij kunnen ervoor kiezen om zelf de WGA-uitkeringen te betalen. Ze kunnen er ook voor kiezen een verzekering af te sluiten bij een particuliere verzekeraar.

Overzicht indicatie lasten

Wilt u eigenrisicodrager voor de WGA worden, en wilt u een overzicht van uw lopende uitkeringen? Vraag dan het overzicht indicatie lasten op bij UWV. Daarop staan de uitkeringen van (ex-)werknemers met een vast contract en van (ex-)werknemers met een flexibel contract. Verzekeraars kunnen er om vragen voor het uitbrengen van een offerte.

Bel voor het overzicht met UWV Telefoon Werkgevers. U vindt het telefoonnummer op Klantenservice Werkgevers.

Nieuwe regels eigen risico dragen vanaf 1 januari 2017

Wilt u eigenrisicodrager worden? Of overweegt u om u weer te verzekeren bij UWV? Bekijk dan de nieuwe regels die hiervoor gelden vanaf 1 januari 2017.